Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és a településkép-védelmi rendelet tervezetének véleményezése

Bihartorda Község Önkormányzata elkészíttette a település Arculati Kézikönyvét és megalkotta a Településkép-védelmi rendelet tervezetét.

A település honlapján megtalálható Arculati Kézikönyv és Településkép-védelmi rendelet tervezetével kapcsolatban, a már szokásos módon tehetnek észrevételt, javaslatot az érdeklődők (a partnerek).

A partnereket Bihartorda község partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017.(IV. 13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Partnerségi szabályzat – a település honlapján elérhető) szerint állapítja meg, egyúttal lehetőséget ad számukra a véleményezésre.

A Partnerek a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településkép-védelmi rendelet tervezetével – véleményezési dokumentumok – kapcsolatban javaslatot, észrevételt, véleményt tehetnek,

  • a papír alapú adatlap Bihartorda Község Polgármesteri Hivatal címére /4174 Bihartorda, Kossuth u.73. történő megküldésével, személyes leadásával, vagy
  • az adatlap elektronikus levélben történő megküldésével a btorda@t-online.hu mail címre. (az adatlap a honlapról letölthető)

A településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet tervezete a honlapon megtalálható.

Bihartorda község településképi arculati kézikönyv véleményezési
Bihartorda településképi rendelet tervezete

A Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi rendelet tervezetével kapcsolatos javaslatok, észrevételek, vélemények benyújtására ezen közzététel megjelenésétől számított 21 napon belül – 2017. október 27-től november 17-ig – van lehetőség. A szóbeli tájékoztatás érdekében lakossági fórum kerül megrendezésre, melynek

Időpontja: 2017. november 6. (hétfő) 1000,
Helyszíne: 4174 BIHARTORDA, KOSSUTH U.87. (Népház épülete)

Kelt: Bihartorda, 2017. október 26.

Módos Imre sk.
polgármester