Napelemekkel termelnek energiát Bihartordán

Új „funkcióval” bővül Bihartorda polgármesteri hivatala valamint az iskola két épülete, hiszen ezután már nem csak a polgárok napi ügyintézésének és a diákoknak ad helyet, hanem részt vállal a település energiaracionalizálásban is az épület tetejére kihelyezett napelemek révén. Bihartorda Önkormányzata 41 942 561.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a „Helyi hő-, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázati konstrukción az Új Széchenyi Terv keretében.

A beruházásból a polgármesteri hivatal épületén napelemes rendszer kiépítésére került sor. A támogatási intenzitás 85%.
Hazánkban a Környezet-és Energia Operatív Program (KEOP) által meghirdetett pályázatok vissza nem térítendő támogatást nyújtanak azok részére, akiknek fontos az energiaracionalizálás és a megújuló energiaforrások használata.

A KEOP egyik kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és az EU energiapolitikával – a környezeti szempontok érvényesítése a gazdasági fejlődésben. Ennek is feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása, a hazai energiahordozó forrásszerkezet kedvező befolyásolása a hagyományos energiaforrások felől a megújuló energiaforrások irányába való elmozdulás elősegítésével. Általános cél a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, ezen belül a megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és villamos energia termelés szerepének növelése az összenergia felhasználáson belül és ezen keresztül az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkentése.
E célkitűzéseket szem előtt tartva, Bihartorda Község Önkormányzata 2011-ben az energiaköltségek csökkentése jegyében környezetbarát beruházás megvalósításába kezdett.

Napelemek

Napelemek

A pályázat révén elnyert több mint 41 millió forint támogatásból a polgármesteri hivatal és az iskola két épületén napelemes rendszer kiépítése valósult meg. A hivatal magas áramfelhasználásából eredő fenntartási költségeinek racionalizálása érdekében egy költség- és energia hatékony megoldás mellett döntöttek. Így valósították meg a napelemes villamos energia előállítását, mely egyben egy környezetbarát energiatermelés módszer bevezetését is jelenti. Az összesen 33,12 kW-os teljesítményű napelemes rendszer által megtakarított villamos energia éves szinten közel 48 000 kWh.
Az Önkormányzat a beruházás megvalósításával biztosította a polgármesteri hivatal épületének energiaracionalizálását, mellyel jelentős rezsiköltséget takarít meg és jó példaként szolgál a térségben hasonló projektek megvalósításához.

Kedvezményezett: Bihartorda Község Önkormányzata (4174 Bihartorda, Kossuth út 73.)
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

www.ujszechenyiterv.gov.hu