Közérthető összefoglaló a településrendezéssel kapcsolatban

Bihartorda Község településrendezési eszközeinek módosítása a belterületi határ, 565 hrsz-ú árok, Jókai Mór utca, Vígh utca, Ady Endre utca és az 519 hrsz-ú út által határolt területrészen belül a Jókai Mór utcai 493-496 hrsz-ú, az 540-543 hrsz-ú, az 544/1 hrsz-ú és az 544/5-6 hrsz-ú ingatlanokat, a Nádas utcai 497-503 hrsz-ú és az 534-538 hrsz-ú ingatlanokat érintette. A cél olyan szabályozás rögzítése volt, mely lehetővé teszi a területrészen tervezett fejlesztések – falusi turizmus, vendéglátás célját szolgáló építmények – megvalósíthatóságát. A kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezet falusias lakóterület övezetre (Lf-2) módosult. A területrészre vonatkozó módosításnak, valamint a helyi építési szabályzat Lf-1 falusias lakóterületi építési övezetének, építménymagassági értéket érintő pontosításának (4,5 m-ről 6,5 m-re módosult) nincs kedvezőtlen hatása településre.

Mindezek mellett a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretén belül tett észrevételeinek megfelelő helyi építési szabályzat korrigálás történt meg.

Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti területrészre vonatkozó településszerkezeti tervet és leírást a 78/2017.(X.31.) határozattal állapította meg, míg a tervezési területre és az Lf-1 építési övezet építménymagasságának pontosítására vonatkozó helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet a 15/2017. (X.31.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá.

Bihartorda község településrendezési eszközök módosítása