Hirdetmény

Bihartorda Község önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy az Önkormányzat képviselő testülete – a belterületi határ,565 hrsz-ú árok, Jókai Mór utca, Vígh utca, Ady Endre utca és az 519 hrsz-ú út által határolt területrész településrendezési eszközeinek módosítása, valamint az Lf-1 építési övezet építménymagasságának pontosítása érdekében a helyi építési szabályzatot érintő – módosítása kapcsán döntött a környezeti vizsgálat szükségességéről, mellyel kapcsolatban a 71/2017.(|X.28.) önkormányzati határozatában nem tartotta indokoltnak a környezeti vizsgálat elvégzését.

A településrendezési eszközök módosításával összefüggésben a partneri egyeztetés kapcsán partneri észrevétel nem történt a véleményezés során partner nem jelentkezett be.
A partnerségi egyeztetés tárgyában adott tájékoztatásban foglaltakat, – mely szerint nem történt partneri bejelentkezés, észrevétel nem érkezett a módosításokkal kapcsolatban – 72/2017. (|X. 28.) számú önkormányzati határozatával fogadta el Bihartorda község Képviselő testülete.

Bihartorda, 2017. október 5.