Havi Archívum: július 2017

Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és településképi rendelet megalkotásának megkezdéséről – előzetes tájékoztató

Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és településképi rendelet megalkotásának megkezdéséről – előzetes tájékoztató

HIRDETMÉNY Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és településképi rendelet megalkotásának megkezdéséről – előzetes tájékoztató valamint, BIHARTORDA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK – belterületihatár,565 hrsz.ú árok, Jókai Mór utca, Vígh utca, Ady Endre utca és az 519 hrsz-ú út által határolt területrészto valamint a helyi építési szabá|yzatot érintő – MÓDOSÍTÁSA – partnerségi egyeztetés Bihartorda Község önkormányzatának képviselő testülete eleget […]